Tornar

Aljub

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

El nom aljub és d’origen àrab (pou). Es tracta d’un dipòsit destinat a l’acumulació d’aigua potable procedent de la pluja i recollida per diferents mètodes, en aquest cas recollint l’aigua d’una llisera de pedra i conduïda per petits canals (rases) excavats a la mateixa.

Fixeu-vos a la pedra vertical que hi ha a dalt de la coberta, es diu caramull. La presència d’aquesta pedra indicava als traginers que podien collir aigua i abeurar el bestiar.

Imatges