Tornar

Noguers i parres de raïm

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Aquestes feixes abans estaven totes estassades i ocupades per horts, ara se'n tornen a recuperar alguns. Cal destacar uns arbres molt grossos, amb l'escorça clara i força llisa malgrat la seva avançada edat, són Noguers, de fulla caduca i força grossa. També veiem algunes parres abandonades de raïm de la varietat moscat. En altres temps, cada casa tenia el seu hort i a cada hort una parra, una parra que proveïa de raïm que s'assecava fins a convertir-se en pansa, era l'única fruita que es menjava durant l'hivern.

Imatges