Tornar

Granotes a la font Vella

Punt d'interès
Fauna
Fitxa

Introducció

Aquesta font i el safareig del costat són el més antic del poble. Antigament les dones hi feien la bugada, actualment l'utilitzen per beure persones i bestiar. L'espai es conserva gràcies a alguns veïns del poble, que en tenen cura. Dins la bassa podem veure els capgrossos de granota verda (Pelophylax perezi). Aquestes larves són més grosses i de color més clar que les de gripau comú (Bufo bufo). Els capgrossos dels anurs (granotes i gripaus) tenen les brànquies internes, a diferència de les larves dels urodels (tritons i salamandres) que tenen les brànquies externes i ben visibles.

Imatges