Constantí_Ruta Voltant el terme de Constantí
Tornar

Clot de Sanromà

Fitxa

Introducció

Aquest gran clot és el resultat d'una excavació feta per obtenir graves per fer els talussos de l'autopista.

En arribar al nivell freàtic, va sortir aigua i es va abandonar l'excavació. Amb l'aportació de les pluges, fa que gairebé sempre hi hagi aigua.

Novament trobem un nou ambient creat per l'home, on descobrir ocells que no havíem vist fins ara.

Tanmateix el tall del clot ens explica la natura sedimentària dels sols del camp de Tarragona, on fins i còdols es barregen i en funció del grau de carbonatació, es compacten més o menys, creant les formes (agulles) que veureu més endavant.

A les vores de l'aigua s'hi ha fet un cinyell de canyís que dóna refugi a ocells com la boscarla, el rossinyol bord i sovint veurem estols de gavians argentats o algun corb marí gros solitari.

Imatges