Tornar

Mediterranis, la trilogia i més

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Al llarg de tot l’itinerari observem el paisatge típic de la ribera mediterrània. El terreny és càrstic, la vegetació punxosa i els conreus de secà. El paisatge agrícola està dominat sobretot per l'olivera, la vinya, l'ametller, el garrofer i els cereals, tots ells plenament adaptats als sòls i al clima. El paisatge vegetal s’alterna: ara trobem bosc mediterrani de pi acompanyat de garric, llentiscle, bruc, estepes i esparreguera; ara trobem màquies punxoses composades de margallons, garrics i baladre.

Els camps prenen una configuració característica marcada per la construcció de murs amb pedra seca. De vegades però, és la pròpia alternança d’espècies conreades la que marca el mosaic vegetal: les oliveres marcant el camí, els ametllers en filera, els garrofers als extrems o alternats amb altres espècies. Entre les fileres d’arbres, de tant en tant, trobem algun espai per amuntegar sarments o restes vegetals de podes. Senyal que aviat caldrà fer una crema controlada per netejar el camp.

Imatges