Tornar

Pous de ventilació

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Ens trobem al davant del pou nº 1 dels 6 que es van construir a l’obra del túnel. Aquests pous tenien la funció de ventilar el túnel durant la seva construcció. Un dels problemes amb els quals es va haver d’enfrontar Eduard Maristany en construir el túnel va ser l’augment de temperatura que provoca la fondària.  Altres túnels, com ara el 3 i el 4 també van ser utilitzats per a extreure material i aigües gràcies a vagonetes. En aquests altres pous trobareu també restes d’edificacions al voltant, edificis que tenien altes xemeneies amb calderes i màquines de vapor que servien  per alimentar, entre d’altres, bombes d’aire comprimit per a fer anar la foradadora Ferroux. 

Com curiositat explicar que els nens del poble, en temps de les màquines de vapor, es dedicaven a tirar pedres des dels pous quan passaven els trens, i els maquinistes que ja ho sabien, obrien a tope el vapor de la caldera perquè sortís a tota pressió i evitar la trapelleria.

 

Imatges