Tornar

Pinassa

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Tot i que ens trobem en un ambient vegetal de brolles, màquies i garrigues, afavorit per la degradació dels alzinars originaris, principalment a causa dels incendis i de l’explotació forestal intensa, trobem diferents exemplars de pinassa (Pinus nigra), de formes diverses i curioses.

Aquest tipus de pi, que té preferència pels terrenys calcaris, viu normalment entre els 800 i 1.500 m d'altura i és molt resistent a la sequera i als grans freds hivernals.

La seva fusta és força dura, resistent a la putrefacció i relativament fàcil de treballar. Per aquesta raó, s'utilitzava força en la construcció, com a element estructural. A tall d'exemple, aquesta fusta era un dels materials en la fabricació de vaixells.

Imatges