Tornar

Barraca de Cal Cosme

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

És una construcció aèria aïllada, de planta circular, amb llinda plana sobre la porta, porta de fusta, presenta un contrafort lateral i es troba bon estat. (restaurada per l’ajuntament el 2011).

Aquestes construccions servien d’aixopluc als pagesos que havien de treballar tota la jornada a la vinya. Aixopluc de les calors dels dies d’estiu o pels xàfecs ocasionals. Hi guardaven també menjar, aigua en fresc i estris lleugers del camp per no haver de traginar-los diàriament .

El sostre es fa per apropament de filades i al capdamunt s’hi posa una llosa. La coberta es cobria amb terra i s’hi plantaven lliris per tal de fer fort. Els crespinells avui hi són de manera natural. Dins hem trobat la muda d’una serp blanca.

Uns metres més endavant, al mateix costat hi ha una bassa de reg.

Avui dia, part del paisatge de vinya del s.XIX, encara present a altres indrets del terme, ha estat bé envaït per boscos secundaris de pi blanc o transformat en camps de coreus de cereals de secà (ordi i blat).

 

Imatges