Ruta de les Ermites. Mataró.
Tornar

L'Aqüeducte de les Cinc Sénies de Mataró

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

L’aqüeducte de les Cinc Sénies és una estructura elevada respecte al camí de les Cinc Sénies que transcorre entre la segona i la quarta sénia i en bona part del seu traçat presenta arcades de maó massís.

El seu origen es remunta al segle XVIII, quan la Mina de Can Noè i més tard de Can Boter, servia una única propietat coneguda com a Hortes d’en Boter. El 1775, amb motiu de la divisió de la finca en cinc parts per a cinc propietaris -les denominades Cinc Sénies-, es van fer les obres per allargar la mina existent i conduir l’aigua mitjançant un aqüeducte de vuitanta-una arcades a cadascuna de les hortes i augmentar així la capacitat de rec.

La part superior del mur o arcades segons el lloc, suporta la conducció d’aigua que encara està en funcionament tot i que alguns punts s’han reparat modernament. A cada sénia es troba un registre i una conducció de derivació amb arcades que porta l’aigua al safareig de cada propietari.

Adossada al mur, hi ha una font encara en funcionament.

 

Imatges