Ruta Valldeix. Mataró.
Tornar

Fenal o albellatge

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

Hyparrhenia hirta

El fenal o albellatge és una gramínia molt alta que s’estén des de les sabanes africanes fins a Catalunya, on té el seu límit nord. Abundant en marges de camins i en vessants assolellats que miren el mar com és el cas.

Aquests petits ambients oberts són àrees de gran interès ecològic, com ho demostra la fauna que hi viu, malgrat que a primer cop d'ull poden semblar espais empobrits per la manca d'arbres.

Els prats sabanoides que forma són bons per a la pastura. Sense pastura i sense incendis evoluciona, però, cap a un matollar o brolla.

Imatges