Ruta-Joc del romànic de Sallent.
Tornar

Barraca de vinya amb mur i refugi

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Pel que fa a la tècnica constructiva de la pedra seca és d'origen ancestral (ja documentada al període megalític) i s'ha transmès de generació en generació durant segles fins a pràcticament als nostres dies. El gran apogeu de construcció de barraques a Catalunya està associat amb el període de màxima expansió de la vinya deguda al creixement demogràfic del segle XVIII i les exportacions d'aiguardent a Amèrica.

D’aquesta barraca destaquem que està adossada a un bonic mur de pedra seca amb un petit refugi en l’extrem dret d’aquest. Igual que l’anterior està decorada amb un cimadal o caramell i protegida per un ràfec de pedres planes. També ens crida l’atenció la presència d’una petita fornícula –buit que es deixa a la paret per col·locar una estàtua, altar, etc.- sobre la porta.

Imatges