Ruta-Joc dels Ibers. Santa Maria de Martorelles
Tornar

ALZINAR

Punt d'interès
Flora
Fitxa

Introducció

L’alzinar, el bosc més característic de la Mediterrània septentrional, devia ocupar antigament la major part de la Serralada del Litoral. Aquesta comunitat presenta actualment, però una distribució molt inferior a la que potencialment li pertocaria, com a resultat d’una perllongada pressió antròpica. Per les seves condicions d'humitat i clima temperat, l'alzinar és molt ric en biodiversitat.

Si hi passeu a primera o última hora del dia i no feu massa soroll, podeu sentir els ocells típics d’aquests espais: el raspinell pujant pels troncs tot cercant insectes; les mallerengues amunt i avall per les capçades; el pit-roig i la merla per terra, i amb paciència molts d’altres.

Imatges