Ruta de Torre Roja i el pessebre. Sentmenat.
Tornar

Poblat Ibèric de Torre Roja

Punt d'interès
Arquitectura
Fitxa

Introducció

Emmarcat dins del territori dels laietans, la Torre Roja es configura com el principal poblat del curs mitjà de la riera de Caldes, amb un control privilegiat de la vall.

Sobre l'ocupació del turó, com a espai d'hàbitat, s'ha de situar entre el segle VI aC i el principi de l'I dC.

Aquesta ocupació tan llarga permet conèixer el desenvolupament dels ibers des de la seva aparició fins a la dissolució dins de la cultura romana.

El jaciment es pot observar una part del perímetre emmurallat, amb una xarxa viària, residencies, i algun edifici singular.

En les diferents campanyes d’excavació s’hi han descobert: restes de clavegueram, d’un gran molí, gran varietat de restes ceràmiques de diferents èpoques, enterraments infantils sota algunes llars i fins i tot una necròpolis medieval amb 8 enterraments.

Imatges