Zurück

LES CLOSES

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

Les closes són aquests prats tancats per arbres, en aquest cas tamarius, generalment voltats de recs. Aquests camps amb cota molt baixa, propers als aiguamolls i fàcilment inundables, són poc productius per a l'agricultura i es feien servir com a camps de pastura per a vaques i cavalls. Aquests camps són l’habitat ideal per amfibis com: el tòtil granoter, adaptat perfectament al regim d’aigües de les closes; la reineta, preferentment en llocs d’estrats herbacis alts; el tritó verd, en closes amb presència d’aigua quasi permanent. Entre els mamífers que hi viuen, podem parlar del talp, que viu a les closes i es refugia als marges quan aquests s’inunden, i del ratolí de camp, pràcticament l’únic múrid que habita en els marges de les closes.

Bilder