Parc Natural del Montgrí Illes Medes i l'Estartit
Tornar

Les closes

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Les closes són aquests prats tancats per arbres, en aquest cas tamarius, generalment voltats de recs. Aquests camps amb cota molt baixa, propers als aiguamolls i fàcilment inundables, són poc productius per a l'agricultura i es feien servir com a camps de pastura per a vaques i cavalls.  La trama densa de branques i rebrots del tamariu feia la funció de tanca natural.  Aquesta tanca servia per  gestionar els ramats i anar-los passant pels diferents camps de manera controlada.

Les closes són l’habitat ideal per amfibis com:  el tòtil granoter, adaptat perfectament al regim d’aigües de les closes; la reineta, preferentment en llocs d’estrats herbacis alts; el tritó verd, en closes amb presència d’aigua quasi permanent.

Entre els mamífers que hi viuen, podem parlar del talp, que viu a les closes i es refugia als marges quan aquests s’inunden, i del ratolí de camp, pràcticament l’únic múrid que habita en els marges de les closes.

 

Imatges