Zurück

Casa del Guarda

Route POI
Geologie
Datenblatt

Einleitung

Situada al punt més a ponent de la carena del Coll de les Sorres, es troba la casa del guarda de les sorres.
La seva existència s’explica perquè entre el Montplà i la Torre Moratxa hi ha un conjunt de dunes continentals provinents del golf de Roses. La formació de les quals resultà de les sorres que anaven dipositant els rius Fluvià, Muga i Ter al golf de Roses i del seu desplaçament i apilonament per la tramuntana.


Les dunes avançaven a raó de 4 o 5 metres l’any i durant els treballs de fixació, es va construir la casa forestal de les Dunes, on habitava el guarda. 

Prop d’aquesta casa hi havia un viver de plantes que s’utilitzaven per la fixació de les dunes. Primer es plantaven espècies herbàcies i arbustives per estabilitzar el sòl, i  posteriorment s’introduïen especies forestals com el pi blanc i el pi pinyer.

Bilder