Zurück

Plana Agrícola

Route POI
Umwelt
Datenblatt

Einleitung

El paisatge que veiem ara ha canviat molt en els darrers 50 anys. Passem ara per un espai obert, una terrassa al·luvial despullada de vegetació, on es distingeixen els corriols que fa el ramat en aquestes parts més planes. Les riberes han estat històricament molt explotades a causa de la presència d'aigua, la morfologia plana d'aquest entorn i per la fertilitat dels sòls. Grans espais de conreu han passat a ser zones urbanes, industrials, xarxa viària, i també plantacions. La disminució dels conreus ha significat gairebé la desaparició del regadiu, suposant un impacte negatiu en el nivell freàtic del riu. Aquest fet ha comportat desaparició de molts pous d’aigua, dels quals encara en podem veure alguns vestigis. Tot i haver disminuït la superfície dedicada a l'agricultura encara es mantenen alguns camps de conreu i de regadiu. Molts camps que ara veiem s’han adequat per poder-hi tornar a fer un ús agroramader, s’hi ha afegit terra vegetal i s’ha preparat el terreny per acollir la nova activitat. En aquests espais oberts és fàcil veure el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i amb una mica de sort algun aligot (Buteo buteo) procedent del Montseny o el Montnegre.

Bilder