Tornar

Plana agrícola

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

El paisatge que veiem ara ha canviat molt en els darrers 50 anys. Ara passem per un espai obert, una terrassa al·luvial despullada de vegetació, on es distingeixen els corriols que fa el ramat en aquestes parts més planes. Les riberes han estat històricament molt explotades a causa de la presència d'aigua, la morfologia plana d'aquest entorn i la fertilitat dels sòls.

Grans espais de conreu han passat a ser zones urbanes, industrials, xarxa viària o també plantacions. La disminució dels conreus ha significat gairebé la desaparició del regadiu, cosa que ha suposat un impacte negatiu en el nivell freàtic del riu. Aquest fet ha comportat la desaparició de molts pous d'aigua, dels quals encara en podem veure alguns vestigis.

Tot i haver disminuït la superfície dedicada a l'agricultura, encara es mantenen alguns camps de conreu i de regadiu. Molts dels camps que ara veiem s'han adequat per poder tornar-hi a fer un ús agroramader, s'hi ha afegit terra vegetal i s'ha preparat el terreny per acollir la nova activitat. En aquests espais oberts és fàcil veure el xoriguer comú (Falco tinnunculus) i amb una mica de sort algun aligot (Buteo buteo) procedent del Montseny o el Montnegre.

Imatges