Zurück

Arbres caducifolis

Datenblatt

Einleitung

Dels marges del riu Freser fins aproximadament els 1.200 m, el bosc d'arbres de fulla caduca té el seu domini. Els verns de vora l'aigua van sent substituïts per avellaners, gatsaules, bedolls, trèmols, freixes i roures, segons anem guanyant alçada i les condicions d'humitat i fondària del sòl varien. El freixe forma petits bosquets, petites freixenedes, juntament amb la roureda; per sota, la pineda de pi roig.  Aquests boscos han estat molt minvats per la creació de prats de dall utilitzats per pasturar. A la tardor, les coloracions d'aquests arbres ofereixen un elevat valor paisatgístic a la vall.

Bilder