Tornar

Arbres caducifolis

Fitxa

Introducció

Dels marges del riu freser fins aproximadament els 1.200 m, el bosc d'arbres de fulla caduca té el seu domini. Els verns de vora l'aigua van sent substituïts per avellaners, gatsaules, bedolls, trèmols, freixes i roures, segons anem guanyant alçada i les condicions d'humitat i fondària del sòl varien.

El freixe forma petits bosquets, petites freixenedes, juntament amb la roureda; per sota, la pineda de pi roig. A la tardor, les coloracions d'aquests arbres ofereixen un elevat valor paisatgístic a la vall.

Imatges