Return

Pont del Climent

Visit
Architecture
Index card

Description

El pont del Climent, construït pel contractista de Vilada, Climent Simon Aguilar, a l'entorn de l'any 1930, és un dels punts més bonics del municipi, atès que des d'aquest lloc es pot contemplar el riu Mergançol i la vegetació del seu voltant, així com també sentir el cant dels ocells que viuen en aquests bosquets de ribera.

Aquest pont de 50 m de longitud permetia superar la vall del riu Mergançol en les tasques de retirament d'arbres tallats, però l'indret també havia estat lloc de pas per anar a peu al monestir de la Portella i a la Quar. 

D'altra banda, gràcies a la iniciativa de l'Ajuntament de Vilada i la Diputació de Barcelona, s'han pogut realitzar obres de millora del condicionament global del pont. A més, s'han intentat arreglar aquells punts en què l'erosió i el deteriorament progressiu del pont eren perillosos per als vianants.

Images
Rating
No votes yet
Ratings with comments Publish rating