Return

Les tosques

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Aquest tipus de formació rocosa, anomenada tova calcària, és característica de les regions calcàries. Es formen quan l’aigua de pluja es filtra per la roca calcària carregant-se de carbonat càlcic dissolt, i és quan aflora a la superfície i es posa amb contacte amb l’atmosfera, i afavorit per la presència de vegetació, que allibera el CO2 i precipita en forma de roca. 

Els petits cristalls es dipositen en forma d’escorça calcària sobre molses i altres vegetals presents en fonts, rius o recs, com aquest cas. És la superposició de capes successives que forma la roca anomenada tova.

Quan els vegetals atrapats moren i desapareixen, deixen un buit a la roca que és el responsable de la seva porositat.

Per la seva porositat i lleugeresa, s’ha utilitzat com a material d’aïllament en el món de la construcció gairebé fins a l’arribada dels materials moderns (porexpan, escuma de poliuretà), disposada en làmines o en blocs sota les teulades de les cases per aïllar-les del soroll, el fred i la calor.

No s’ha de confondre amb la pedra tosca, d’origen volcànic, que és més lleugera i fins i tot flota a l’aigua.

 

Images