Return

Sediments al meandre

Route POI
Geology
Index card

Introduction

Ens trobem situats en l’extrem d’un dels meandres (revolt molt pronunciat en el curs de l’aigua) de la riera de Gaià, i podem observar al talús del davant els diferents estrats vermellosos corresponents a dipòsits sedimentaris quaternaris, posats ara al descobert per la contínua erosió de l’aigua. 

En general es tracta d’argiles, sorres i alguns petits còdols no gaire consolidats, la qual cosa facilita la seva erosió. En altres trams de la riera es poden observar altres formes d’erosió característica com xaragalls o badlands, i entre els sediments poc consolidats apareixen grans blocs aïllats, els característics pilars de terra.

 

Images