Tornar

Talús

Punt d'interès
Geologia
Fitxa

Introducció

Ens trobem situats en l’extrem d’un dels meandres (revolt molt pronunciat en el curs de l’aigua) de la riera de Gaià, i podem observar al talús del davant els diferents estrats vermellosos corresponents a dipòsits sedimentaris quaternaris, posats ara al descobert per la contínua erosió de l’aigua. 

En general es tracta d’argiles, sorres i alguns petits còdols no gaire consolidats, la qual cosa facilita la seva erosió. En altres trams de la riera es poden observar altres formes d’erosió característica com xaragalls o badlands, i entre els sediments poc consolidats apareixen grans blocs aïllats, els característics pilars de terra.

 

Imatges