Return

Viladomat

Route POI
Architecture
Index card

Introduction

Som als camps de Viladomat. Avui en dia són pastures, però abans possiblement eren conreus de cereals i farratges. Aquestes clarianes de camps tenen un gran valor ecològic, ja que generen un mosaic vegetal que afavoreix la biodiversitat. Veureu ocells, papallones i molts altres animalons que dins el bosc no hi són. N’hi ha un que podeu veure que, tot i ser propi del bosc, als vespres i matinades pastura pels marges d'aquests camps un petit cèrvid: l'esquerp cabirol.

Quan arribeu al mas, veureu una filera d'oms al costat del camí. La primera menció al mas apareix l'any 1127. La casa consta de tres pisos: a la planta baixa hi ha les corts i els estables, i les dues plantes superiors serveixen d'habitatge. S'accedeix a la primera planta, que es troba a peu plar de l'era, per aquesta mateixa era, ubicada a la part nord. L'era separa la casa d'una gran pallissa, característica de les cases de la contrada, on s’hi guardava l’herba o farratge assecat per alimentar al bestiar a l’hivern.

Passat el mas, mirant la muntanya, es veu el castell de Roset i els serrals de la Gotzera i Tastanós amb l'Esquena de l'Ase al seu darrere.

Images