Return

Mines ferro

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Canals, rescloses, mines. a l'altr costat del barranc de Francí. Sota el pic de Salado Fonamentss de barraques o cases de les mines...

Images