Return

Corrals de Gurp

Route POI
Environment
Index card

Introduction

Les cingleres que hi ha sobre del poble de Gurp estan compostes per conglomerats vermellosos sedimentats durant l'eocè mitjà-superior. Aquest color dona el topònim d'origen ibero-basc de "gorri", que hauria evolucionat fins a transformar-se en Gurp segons Coromines. De diferents granulometries i duresa, per efecte de l'erosió, s'han format coves i balmes que en diferents èpoques, ja des de la prehistòria, haurien estat habitades. Aquestes cavitats s'han utilitzat més recentment com a corrals per tancar els ramats de bestiar oví. Actualment ja no s'utilitzen però encara podem observar restes de parets de pedra seca i d'altres, arrebossades amb morter fet amb la grava vermellosa de la zona.

Images