Revenir

Corrals de Gurp

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Les cingleres de sobre del poble de Gurp, són de conglomerats sedimentats durant l'eocè mitjà-superior, de color força vermells. Aquest color dóna el topònim d'origen ibero-basc de “gorri”, transformat en Gurp segons Coromines. De diferents granulometries i duresa i per efectes de l'erosió, s'han format coves i balmes que en diferents èpoques, ja des de la prehistòria, havien estat habitades i més recentment utilitzades com a corrals per tancar els ramats de bestiar oví. Actualment, ja no s'utilitzen però encara podem observar restes de parets de pedra seca, algunes arrebossades amb morter fet amb la grava vermellosa de la zona.

Images