Tornar

Corrals de Gurp

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Es situen en els conglomerats massius que es troben intercalats en nivells de llims bioturbats. Degut a les diferències, de granulometria, duresa i cohesió dels grans, existents entre els conglomerats i els llims, aquests últims actuen com a nivell de debilitat enfront als processos d’erosió, facilitzant la remobilitació de les partícules.

Les fractures i els plans d’estratificació afavoreixen la infiltració i la circula l’aigua meteòrica, aquesta per el seu caràcter àcid te la capacitat de dissoldre els cement carbonàtic que uneix els còdols dels conglomerats i produeix una meteorització química. Amb el pas del temps aquesta meteorització química i física (caiguda de blocs) donen lloc a les coves que conformen els corrals de Gurp. El procés de meteorització s’ha desenvolupat més en la horitzontal fet que ens indica que el procés d’erosió està controlat principalment per la litologia i els plans d’estratificació

Imatges