Volver

Vegetació de ribera

Ficha

Introducción

La presència d’aigua, pràcticamen tot l'any, gràcies a la riera de Fuirosos fa possible l’existència d'aquest bosc de ribera. A més de la disponibilitat d’aigua contínua, aquests boscos també disposen d’una gran quantitat de nutrients aportats pels sediments que va dipositant el riu a les anomenades planes al·luvials. Precisament per aquests dos factors, els boscos de ribera són tan productius.

Durant aquest tram del seu recorregut la riera de Fuirosos està acompanyat per grans arbres com el pollancre, el vern (foto), el platan i el freixe, tots ells de gran bellesa. 

La vegetació de ribera, situada als marges dels rius, és molt important per protegir la llera i les zones inundables en cas de crescudes. La vegetació estabilitza el curs del riu i alhora és hàbitat prioritari com a refugi de fauna, lloc de cria i d'aliment.

Imágenes