Volver

Plana agrícola

Route POI
Medio ambiente
Ficha

Introducción

Can Turró Fetil terrasses al·luvials, freatic i pous, cereals i farratges, una micda d'horta. REtalls de bosc dins la plana, platans al torrent i conreus a la plana. vistes montseny

Imágenes