Revenir

Plana agrícola

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Can Turró Fetil terrasses al·luvials, freatic i pous, cereals i farratges, una micda d'horta. REtalls de bosc dins la plana, platans al torrent i conreus a la plana. vistes montseny

Images