Tornar

Plana agrícola

Punt d'interès
Medi
Fitxa

Introducció

Ens trobem damunt la plana fluvial de la Tordera, sent aquesta, la principal conca receptora on van a parar totes les altres rieres i torrents com el de Reguissol o el Sec. Els materials que la formen són sediments transportats i dipositats per l’acció de la Tordera al llarg de molt de temps. Sorres, graves i fins (argiles i llims) fan aquests sòls molt aptes per al conreu.

Els camps de cereals i farratgeres serveixen encara per alimentar el bestiar que podeu veure a la granja de Can Turró (a la vostra dreta). El freàtic ha estat aprofitat per regar en cas de necessitat i omplir basses com la del davant Can Carbonell. Podeu veure els pous que van apareixent en mig dels camps.

Al davant sobre el sòcol d’alzines i pins al marge dels camps, s’aixeca el massís del Montseny amb el Turó de l’Home (1705 m) al davant i el Matagalls (1697 m) al seu darrere. A la banda esquerra de la vall, el turó del Samont (1273 m) ens amaga el Pla de la Calma.

 

Imatges