Volver

Sòl de pedra

Route POI
Geología
Ficha

Introducción

Al llarg del recorregut, pels camins, trepitjarem afloraments de roca calcària. Més presents quan el camí passa per lloms o terrenys pendents on la terra superficial s’ha perdut. Als camps, quan es trobava aquesta crosta, s’havia de trencar per aprofitar les argiles fèrtils de sota. Les pedres sobreres, s’empraven per a murs, barraques o d’altres construccions. Trobem també una altra crosta carbonatada, de color més groguenc, de consistència més tova i sorrenca compactada, coneguda com a "tapàs". És aquí on les roderes dels antics carros queden ben marcades.
Imágenes