Revenir

Càrritxs

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Som al camí que voreja el puig de la Creu (461 m), paral·lel a la pista. Estem entrant als plans de'n Ferris després de can Rigol i de can Térmens. De nou, la densitat de les barraques de vinya augmenta. Bosc jove i dens de pi blanc. A destacar el domini dels càrritxs que, més tard, segons anem girant cap a l'obaga, deixaran lloc a grans exemplars de i de llentiscle primer i d'alzines després. 

Hi ha trams d'empedrat que fan pensar que també es tractava d'un camí tradicional relacionat amb mas Ferrer.

Images