Revenir

Vegetació ombrívola

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Som dins la pineda, el pi dominant és el pi pinyoner (Pinus pinea) de les seves pinyes se'n treuen els pinyons. Aquest pi de distribució mediterrània prefereix els sòls silícics, com aquest granit que en disgregar-se forma el sauló que aquí trepitjem. Una altra conífera que veiem en aquest punt són un parell de xiprers (Cupessus sempervirens), observem com la seva variabilitat genètica fa que cada un tingui un port diferent. També les alzines (Quercus ilex) ajuden a formar un sota bosc ombrívol i humit on les falgueres com l'herba pigotera (Polypodium vulgare) creix per sobre les molses i líquens de diferents espècies.

Images