Revenir

Arc de Bruguers

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

A la dreta sota camí. Els rasclers, avencs, dolines i coves formades per la dissolució de la pedra calcària, són les formes erosives típiques del Garraf blanc del juràssic i cretàcic. Covetes, nius d’abella, costelles fins i tot un arc de roca. Formes característiques del Garraf vermell. l'arc natural de Bruguers: es tracta d'un gran tafone, és a dir, d'una roca de gres esculpida pels agents erosius meteorològics. (vent) Les roques característiques de tota aquesta zona són sorrenques i conglomerats vermells. Roques sedimentàries del període triàsic de l'era mesozoica fa 240 milions d’anys, quan apareixen els dinosaures i els mamífers. Estan constituïdes per grans de quars i òxids de ferro, el responsable del color vermell. Aquests afloraments del triàsic formen una estreta franja que va des de Martorell fins a Gavà, paral•lela a la vall del Llobregat, entre el sòcol paleozoic (negre) i els materials carbonatats (blancs) del juràssic i del cretaci els quals constitueixen el cos principal del Massís de Garraf.

Images