Revenir

Xicoira

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

És una planta que creix de forma silvestre al costat de camins i camps, de terrenys secs i calcaris a les zones temperades com les del municipi de Castellolí.

És una espècie emprada de fa temps en alimentació: les fulles tendres s'han utilitzat per fer amanides i l'arrel per endolcir. Un altre ús tradicional d'aquesta planta era la infusió. Des del segle XVII la infusió de la seva arrel torrada s'utilitza com a succedani del cafè o com a adulterant d'aquest últim

També se li atribueixen propietats medicinals com ara estimulador del funcionament adequat del fetge o secreció de la bilis, cicatritzant, diürètic, desintoxicant i depuratiu.  

Images