Revenir

Gran Suro

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

(Quercus suber). Aquest suro o alzina surera, és singular si la compareu amb la resta que anem veient. L’arbre pot assolir fins a 18 mts d’alçada, si la fondària del sòl i la humitat són favorables. La capçada és poc densa comparada amb una alzina normal o un roure. Per tant deixa pasar més llum a terra i el sotabosc és més abundant. Les fulles són persistents però més clares que les de l’alzina. La característica més important és la seva escorça que pot fer fins a 15 cms de gruix. Aquesta es pela cada 9 anys, a començaments d’estiu. L’escorça interna, de color vermell , queda al descobert i amb el temps s’anirà enfosquint i engruixint de nou.

Images