Revenir

Geologia del Catllaràs

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La serra del Catllaràs, com la resta de serres prepirinenques properes, formen part d’un conjunt de mantells de corriment que es van desplaçar cap al sud amb l’aixecament del Pirineu i facilitat per l’efecte lubricant de guixos i argiles del triàsic.

En el cas de la serra del Catllaràs els materials desplaçats cap al sud van ser sobretot calcàries. Amb l’alentiment de l’aixecament del Pirineu, els materials calcaris van quedar coberts pels dipòsits deltaics provinents de la important erosió que es produïa al Pirineu.

Aquests dipòsits deltaics, amb el temps es van anar cimentat fins a convertir-se en els conglomerats que cobreixen gran part de la serra.

Destaquem en aquest punt la presència de còdols granítics, alguns d’ells de gran dimensió (foto). Veient que el granit més pròxim es troba al nord de la Cerdanya, ens podem fer una idea del llarg viatge que han fet aquests materials fins a arribar a on es troben en l’actualitat.

 

Images