Revenir

Riu d'Agost

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

No és pas un riu sinó un torrent. El cabal és molt variable, escàs o nul a l'estiu, i es nodreix de les aigües d'escolament de les torrenteres que baixen de la muntanya pel costat esquerre, encara que també té un naixement propi a la serra d'Orpinell prop Vilanova d'Espoia. Tot i que sovint baixa molt poca aigua, es conserven tolls força temps després de ploure i és sens dubte l'hàbitat més ric quant a la vida animal i vegetal del terme.

Hi trobem com a principal element botànic significatiu, l'auró blanc (Acer campestris). Aquest arbre caducifoli, que forma part de les comunitats de roure de clima continental, troba en aquest espai un hàbitat molt adequat. Sorprèn la gran quantitat d'exemplars d'aquesta espècie i el fet que vagi acompanyada d'avellaner (Corylus avellana), d'arç blanc (Crataegus monogyna), de server (Sorbus domestica), d'om (Ulmus minor), de freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia) i de teix (Taxus baccata) així com d'arbustos típics de les contrades mediterrànies com el galzeran (Ruscus aculeatus), el saüc (Sambucus nigra), el sanginyol (Cornus sanguinea) i la sarga (Salix eleagnos), per citar-ne alguns, així com d'un esponerós estrat herbaci amb cua de cavall (Equisetum sp.) i càrex (Carex pendula).

Tot això ho trobem en aquest tram tan curtet d'un quilòmetre, on som ara.

 

Images