Revenir

SANTA MARIA

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

El nucli inicial de l’Esquirol va ser un hostal enclavat en un antic mas anomenat Parai, on vivia una família de cognom Esquirol

La primera església de Santa Maria de Corcó, de la qual se'n tenen notícies d'ençà del segle X, cal situar-la a l'antic mas de la Bertrana.

La població del municipi va anar creixent al voltant de l'increment de viatgers que feien servir l’antic camí  Ral de Vic a Olot fins a formar el nou nucli de l’Esquirol. L’església parroquial de Santa Maria del Corcó va ser construïda per l’arquitecte Josep Morató Selles entre els anys 1721  i el 1743, i vint anys després es construïa el campanar. 

Durant la guerra civil l’església va ser destruïda i tornada a construir a partir de l’any 1940. 

 

Images