Revenir

Plantes invasores

Fichier

Introduction

Entenem per planta invasora aquella espècie al·lòctona que després de naturalitzar-se, s'estén i forma poblacions estables desplaçant i substituint a la vegetació autòctona. La facilitat que tinguin aquestes espècies per prosperar en el nostre territori vindrà donada per la similitud ecològica amb els seus hàbitats d’origen: tipus de sòls, hores de llum, temperatures, règim pluviomètric, entre d’altres. Les rieres pel seu efecte de corredor, així com per les seves condicions edàfiques, són un lloc propici per les plantes invasores. Aquí podem veure entre altres: La canya (Arundo donax) i l'ailant (Ailanthus altissima) originaris d'Àsia. Els plomalls (Cortaderia selloana) i el miraguà (Arauja sericifera) representants d'Amèrica del sud. La flor de nit (Mirabilis jalapa) originària d'Amèrica tropical. El raïm de moro (Phytolacca americana) de nord Amèrica.

Images