Revenir

La Corbatera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

La zona humida d’interès natural de la Corbatera, compren unes 15 ha, des de Cabrianes i el pont de Cabrianes fins a la confluència de la riera Gavarresa. La diversitat d’ambients en un lloc tan concentrat (codolars, prats humits, canyissars, bosc de ribera, conreus,..) fa que sigui un punt molt bo per a l’observació d’ocells diversos. Important zona humida a la Catalunya interior. Ara, som al davant l’estany de la Corbatera (que no es veu) construït entre 1994-97. Queda darrere els pollancres de l’altre costat del riu. !!SI HI VOLEU ANAR VEUREU LA LOCALITZACIÓ EN AQUESTA RUTA O SINO A VISITES ROCOMANADES!! Passem de veure còdols (fa un moment) a tenir una làmina d’aigua, per l’efecte de la resclosa que hi ha una mica més avall. Al canyissar del davant i voltants de l’estany hi trobarem el balquer (època de cria), l’ànec collverd, la polla d’aigua, el cabusset, el blauet, entre d’altres. A la pollancreda, sentirem repicar del picot garser gros o del petit, cantar de l’oriol o el bonic teixidor fent la seva bossa-niu; veurem segur els nius de la colònia de cria de Bernat pescaire.
Images