Revenir

Terra Negra

Route POI
Géologie
Fichier

Introduction

La humitat d’aquesta obaga, afavoreix la presència d'alzines normals amb roures i algun castanyer. Les alzines han estat tallades regularment per fer-ne carbó, i per això no s’han fet arbres grans. La seva ombra dificulta que el creixement del sotabosc. A la propera cruïlla trobarem uns bonics trèmols (de la família dels pollancres) i una ginesta amb la tija solcada, anomenada Gódua. El topònim de Terra Negra, fa referència a la negror de les pissarres que trobem en superfície. A sota d’elles hi trobem els granits.

Images