Revenir

CASTELL MONTCLUS

Route POI
Architecture
Fichier

Introduction

El castell ocupa un lloc estratègic, amb un accés dificil, fet que permet entendre el topónim de Mont-Clos o món tancat. La tradició popular l’ha designat com a castell del Moros per indicar-ne una contrucció molt antiga de la qual es desconeixia l’origen en el temps. Els origens d’aquest castell podrien situar-se al segle XI, si bé la primera refèrencia documental correspon al segle XIII. Va ser constuït per Guillem de Sesagudes i Montseny, el qual adoptà el nom de Montclús quan va establir-se en aquest indret. Al segle XV el castell es trobava en procés de transformació per esdevenir un palau, tal com mostren els seus grans finestrals (a l’oest). No obstant això, sembla que el terratrèmol de 1448 ho va impedir. Els resultats de la recerca arqueològica permeten afirmar que va continuar essent ocupat fins pràcticament a la segona meitat del segle XVII. Seguint el seu traçat vers l’est s’accedeix a l’antiga església de Santa Margarida, d’una sola nau i amb absis. Un cop abandonat el castell aquesta església va continuar essent objecte de la veneració anual fins l’any 1735, quan s’inagura l’actual església situacda al barri de Sant Margarida.

Images