Revenir

Bauma

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

Als cingles amb erosió diferenciada dels materials més tous de la base, s’hi pot fer una cova o bauma. Aquests espais de variables dimensions i alçades eren aprofitats pels bosquetans, pagesos i ramaders. Si les dimensions ho permetien s’arribava a construir un corral amb barraca i tot, on guardar el ramat i romandre el pastor. Les baumes més petites han servit per protegir els ruscs d’abelles. Pocs metres més endavant trobem un desviament a la dreta per baixar a la riera de les Elies, ara riera de Caldes i seguir-la fins aquesta població. En aquesta zona s’ha extret pedra per les antigues llambordes dels carrers de Barcelona i Caldes.

Images