Revenir

El bosc de ribera

Route POI
Flore
Fichier

Introduction

Aquí hi trobem especies com el vern (foto) o el freixe. D'aquests arbres se'n treia molt més profit antigament que ara. Del vern se n'aprofitaven les fulles com a sudoríferesl'escorça era un bon astringent i la mateixa fusta era molt apreciada per a obres hidràuliques, ja que resisteix bé submergida. Del freixe s'utilitzaven les fulles com a diürètic i de la seva fusta avui en dia encara se'n fan objectes com pals d'hoquei o tacs de billar.

Aquests boscos tenen unes funcions molt importants:

La principal és la de servir de corredor biològic pel moviment dels animals; zona de cria, repòs i aliment de fauna; assegurar l'estabilitat de la llera del riu protegint-ne els marges de la força erosiva de l'aigua; protegir les zones properes de les riuades i, per últim absorbir nutrients de l'aigua depurant-la.

Cal dir que són un boscos fràgils i en regressió per la forta presió de l'agricultura del voltant. Abans ocupaven extenses planes d'inundació,  i avui han quedat reduit a estretes franges a  banda i banda del riu. 

Images