Revenir

Poua de les Torres

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El Moianès fou el principal subministrador de gel a la Barcelona dels segles XVII i XVIII i així ho testimonia la gran quantitat d’aquestes construccions que encara es poden trobar.

Aquestes construccions servien per emmagatzemar el glaç que es feia a les basses o geleres, situades a prop de rius i torrents, a zones a on estaven garantides les glaçades. Aquest gel produït a les basses s'havia de tallar (foto) i transportar fins a les poues. Amb la construcció de la poua es buscava un bon aïllament i conservació del gel el màxim de temps possible.

Aquests dipòsits de planta circular i tronc cilíndric es construïen soterrats o semi soterrats adossats a un marge en un desnivell del terreny. Aquest desnivell facilitava l’evacuació de l’aigua del desglaç a mesura que el gel s’anava desfent.

 

Images