Revenir

Paisatge agroforestal

Route POI
Environnement
Fichier

Introduction

El mosaic agroforestal d’aquesta banda de Seva, ja en contacte amb la plana osonenca, forma part d'un paisatge més complet caracteritzat pel seu relleu suau de lleugeres ondulacions; bosquines i petites agrupacions arbrades mixtes pi pinyeralzines i roures a les parts més humides; els camps de conreu, de mida mitjana; i per últim, a les parts baixes, els cursos d’aigua, que solquen aquests relleus, tot baixant a buscar el riu Gurri.

Els marges de camps i les lleres de torrents i rieres, són espais on encara s'hi desenvolupa la vegetació natural, jugant un important paper de refugi de fauna i corredor biològic, respectivament.

Als camps i a les vores de camins el tipus de vegetació és molt ric d’espècies, sovint amb plantes molt populars i apreciades. Aquesta vegetació ofereix protecció i aliment a una gran quantitat de fauna. Així, a l’hivern, els camps acullen una gran quantitat d’ocells, com ara els tords i les fredelugues, que quan arriba el bon temps se’n tornen al nord d’Europa, on crien. Entre els rèptils que més hi abunden hi ha el llangardaix comú, la serp verda, que pot ser de grans dimensions, i la sargantana comuna. I entre els mamífers destaquen la guineu, el teixó i els ratpenats.

 

Images